Blå Koral Tys Tys Dollar – Får302 – foto Søren Meisner -s-7818