Køb billet

2.-3. December 2022

DERUDE

En musikforestilling med drømmende ballader, pulserende beats og porøs længsel

DERUDE er en performancekoncert af den dansk/norske electro-pop duo OAK & SHAW, der tager fat i følelsen af en konstant forestående undergang og fornemmelsen af ikke at kunne stille noget op.

“This window in time / will not / stay open”

I en dystopisk nutid, hvor folk er groet fast bag deres skærme, eller driver rundt på må og få, forbundet i et digitalt rodsystem, følger vi en prokrastinerende protagonist, der forsøger at finde sin plads på kanten af apokalypsen. Hvor gør man af sig selv? Er der en campingplads ved verdens ende? Eller et billigt motel, hvor tv’et åbner sprækker til nye verdener? Måske man kan forsvinde ind i et fjeld eller ud i universet, hvor mørket er uendeligt og tiden falder fra hinanden.  

Musikken er fra OAK & SHAW’s kommende debutalbum, som bliver udgivet på Glorious Records i 2023. Forestillingen havde premiere i Norge i 2022 på Sokndal Scene for Samtidskunst og Sånafest – Site Specific Art and Performance festival.

 

Forestillingen er på engelsk og norsk og varer 50 minutter. 

Koncept / musik / tekst:  OAK & SHAW
Medvirkende: Kaja Mærk Egeberg, Tobias Shaw
Videokoncept: Hazel Barstow
Live-video performance / outside eye: Karoline Holland
Lysdesign: Felipe Osorio-Guzmán

Støttet af: Velferden – Sokndal Scene for Samtidskunst, Sånafest, Norsk Kulturråd, Statens Kunstfond, KODA

 

DERUDE (out there)

An eclectic music performance with dreamy ballads, pulsating beats and porous longing. DERUDE is a performance concert by Danish/Norwegian electronic music duo OAK & SHAW, questioning what to do with one self in the midst of an impending doom.

“This window in time / will not / stay open”

In a dystopic now, where people are stuck behind screens or drifting around intertwined in a digital root system, we follow a procrastinating protagonist trying to place herself at the edge of the apocalypse. What to do with oneself? Is there a camp site at the end of the world? Or a cheap motel where the TV opens cracks to new worlds? Maybe one can disappear into a mountain or out into the universe where darkness is endless and time falls apart.

The music is from OAK & SHAW’s upcoming debut album, which will be released on Glorious Records in 2023. The performance premiered in Norway in 2022 at Sokndal Scene for Samtidskunst and Sånafest – Site Specific Art and Performance festival.

The performance is in Norwegian and English and lasts 50 minuts.

 

Concept/ music/ text: OAK & SHAW
Cast: Kaja Mærk Egeberg, Tobias Shaw
Video concept: Hazel Barstow
Live-video performance/ outside eye: Karoline Holland
Light design: Felipe Osorio-Guzmán
Supported by: Velferden – Sokndal Scene for Samtidskunst, Sånafest, Norsk Kulturråd, Statens Kunstfond, KODA