Køb billet

1.-23. December 2017

Dolls – en menneskelig juleoperakalender

24 satiriske operaer over 24 dage

24 operaer på 24 dage, og én kvinde til at afvikle hele svineriet. En satirisk one woman tour-de-force.

Hvem siger at opera ikke kan følge med tiden? Med DOLLS er det bestemt ikke tilfældet – det er helt sikkert. Med DOLLS bringer vi misogyni, racisme, kapitalistisk udnyttelse, undertrykkende religiøsitet, fremmedhad og nationalisme lige ind i det 21. århundrede.

Som reaktion på de omsiggribende og  drastiske nedskæringer på kunsten, har vi fundet en måde at skabe fuldskala kunst på via minimalistiske neoliberale værdier: Du kan stadig nyde hele kunstudtrækket i en brøkdel af størrelsen, dels ved at vi kun bruger en sjettedel af vores tidligere fysiske virkelighed. Du vil også være glad for at opdage, at vi kun har brug for en sjettedel af jeres sædvanlige opmærksomhed.

DOLLS er en live operaperformance bestående af dukketeater, musikteater og live-video projektion, featuring de mest kendte 1:6 divaer i vores tidsalder: Barbie-dukkerne! Hele lydoplevelsen stammer fra et stærkt  klassisk og eksperimental vokaluddannet menneske – operasolisten Sirje Viise.

Oplev de største opera hits, de mest fjollede traditionsrige operaer: Mozart, Puccini, Tchaikovsky, Berg … alt i løbet af ét enkelt show!

Det er meget, meget seriøst kunst det her, bare meget småt. Meget, meget småt. Og der rigtig meget at se til i operakampens hede.

Kom og oplev følgende operaer på teatret i løbet af december.
OPERAKALENDEREN 2017 PÅ TEATER FÅR302 – lyt allerede med her: https://soundcloud.com/sirje-aleksandra-viise/sets/dolls

Dagene er delt ind i temaerne: “Gudinden” Dec. 1-3 december, “Jomfruen” Dec. 4-10 december, “Moderen” 11-17. december, “Luderen” 18-23. december.

  1. Tryllefløjten
  2. Snedronningen
  3. Askepot
  4. La Wally
  5. Lucia di Lammermoor
  6. Gift of the Magi
  7. Turandot
  8. Bortførelsen fra Seraillet
  9. Eugene Onegin
  10. Nøddeknækkeren
  11. Amahl and the Night Visitors
  12. Jenufa
  13. Werther
  14. Don Carlo
  15. War and Peace
  16. Hans og Grete
  17. Messias
  18. la Traviata
  19. Vanessa
  20. Lulu
  21. La Boheme
  22. Rosenkavaleren
  23. Jesus Christ Superstar
  24. Free holiday extravaganza med live stream

 

Gæstespil fra Berlin
Med og af: Sirje Aleksandra Viise

Forestillingen spiller på Engelsk, og spiller fra  d. 1.-23. december. Man-fre kl. 20, samt lørdage og søndage kl. 17.
Billetpriser: Voksenbillet 90 kr, Studerende o. 25 år 50 kr, Studerende/ung u. 25 år 50 kr, ved 6 unge u.25 år 40 kr per billet.

A live operatic advent calendar every day from 1-24 December. With dolls. 24 satirical operas over 24 Days

Whoever said opera can’t keep up with modern times? Not this theatre, that’s for sure. We are bringing
misogyny, racism, capitalist exploitation, oppressive religiosity, xenophobia, and nationalism straight
into the 21st century.

In response to ubiquitous drastic funding cuts, we have found a way to create full-scale art on minimalistic neo-
liberal values: you can still enjoy all the culture at a fraction of the size, in part by using only one-sixth of our previous physical reality. You’ll also be pleased to discover that we only need one-sixth of your usual attention
span. DOLLS is a live performance mixing puppetry, musical theatre and live-video projection, starring the most
famous 1:6 diva of our age: Barbie! The entire aural experience will come out of the one (human) performer’s
mouth, trained in both classical and experimental vocal performance.
Experience the greatest hits of opera, the very silliest grand traditional form of musical theatre, Mozart, Puccini,
Tchaikovsky, Berg… all in one show!

It is Very Serious Art, just very small. Very very small. And very busy.

The themes are “Goddess” Dec. 1-3, “Virgin” Dec. 4-10, “Mother” Dec. 11-17, “Whore” 18-23.

 1. Tryllefløjten
 2. Snedronningen
 3. Askepot
 4. La Wally
 5. Lucia di Lammermoor
 6. Gift of the Magi
 7. Turandot
 8. Bortførelsen fra Seraillet
 9. Eugene Onegin
 10. Nøddeknækkeren
 11. Amahl and the Night Visitors
 12. Jenufa
 13. Werther
 14. Don Carlo
 15. War and Peace
 16. Hans og Grete
 17. Messias
 18. la Traviata
 19. Vanessa
 20. Lulu
 21. La Boheme
 22. Rosenkavaleren
 23. Jesus Christ Superstar
 24. Free holiday extravaganza – live stream

 

Performer/Director: Sirje Aleksandra Viise

Hør DOLLs – opera sneak peaks her: https://soundcloud.com/sirje-aleksandra-viise/sets/dolls