Køb billet

15.-29. Oktober 2022

KANSAS – ER DU DØD?

“Er arbejderklassen død? Hvad er jeg så? Et spøgelse? Måske er det derfor, de har inddraget min pension og aflyst min efterløn. Måske tror de, at jeg ER død.”
Johnny Jensen, jord- og betonarbejder.

Kansas, er du død? er tredje del af Kunstkollektivet FAMILIENs trilogi: “Er Danmark et klassesamfund?”. Første del “En Landsby på Højkant” foregik i et nedrivningstruet højhus på Amager, mens “Første Parket” spillede i en villa i Charlottenlund. Denne gang rykker FAMILIEN ind på Teater FÅR302 i det gamle arbejderkvarter i Nyhavn.

Trilogien søger at afdække de forestillinger, vi har om hinanden på tværs af sociale skel i Danmark og inviterer publikum til at se ind ad nøglehullet og over hækken, for at få be- og afkræftet fordommene, samt møde menneskerne bag betegnelserne.

Dramatiker, forfatter: Kunstkollektivet FAMILIEN
Producent: Scene42
Co-producent: Kunstkollektivet FAMILIEN, Teaterforeningen Sceneprojekt