Køb billet

22.-29. Juni 2022

History of sexuality

En gør-det-selv performance om sex / et gæstespil af Kassandra Production

I denne løsslupne og skæve forestilling løfter de to performancekunstnere Andreas Constantinou og Annika B. Lewis dynen for at sætte fokus på tabuer og lyst – og på det magtgreb, som sex har om os alle.

Iført alt lige fra, ja… ingenting til kanin-, bjørne- og vamsede sexmonster-kostumer, tager de dig med på en vild ridetur gennem deres egen seksualitets historier; et levende arkiv i bedste do-it-yourself stil – og med en opfordring til hver enkelt om at tage magten over egen krop og seksualitet tilbage.

For sex sælger. Sex styrer.

Det er vor tids slagmark.

Lad os generobre territoriet.

Let’s talk about sex!

 

Spilleperiode: 22. juni – 29. juni
Varighed: 1 time uden pause
Sprog: Engelsk

Af og med performance kunstnerne: Annika B. Lewis og Andreas Constantinou
Scenografi, rekvisitter og kostumer: Åsa Lieberath og Jeppe Cohrt
Lysdesign, teknik og byg: Jeppe Cohrt
Dramaturgisk konsulent: Anne Hübertz Brekne
Produktionsledelse: Annika B. Lewis
Afvikler: Olivia Grenaa Petersen
Special guest: Jakub Wieczorek
Videos: Andreas Constantinou
Fotos: Åsa Lieberath, Andreas Constantinou, Anne Hübertz Brekne
PR og kommunikation: Jakob D. A. Nicolaisen / J-DAN Kommunikation
Layout: Helge Dürrfeld

 

PRODUCERET AF
Kassandra Production i samarbejde med
Bora Bora – dans & visuelt teater
The Genderhouse Festival
Teater FÅR302

 

STØTTET AF
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje
Ottarfonden
Københavns Scenekunstudvalg
Sponsoreret af Lust.dk

 

OM KASSANDRA PRODUCTION
Kassandra Production er en kunstnerdrevet platform for scenekunst i spændingsfeltet dans, teater, artivisme og performance.

Kassandra Production arbejder med et markant og kompromisløst udtryk, der kendetegnes ved at udfordre teaterbegrebet med utraditionelle og grænsesøgende produktioner.

Kassandra Production udforsker nye teaterrum og har udover på traditionelle teaterscener, opført sine værker i campingvogne, private lejligheder, messer, nedlagte fabrikshaller, butikker, i biler, i medierne og på og med Internettet.

Kassandra Production arbejder nationalt og internationalt og har gennem årene turneret, vist forestillinger og indgået i samarbejdsprojekter i Danmark, Sverige, Norge, Island, Portugal, Tyskland, Italien, Letland, Rusland, Belgien, Finland, Grækenland og USA.

www.kassandra-production.dk

 

(UK) 

KASSANDRA PRODUCTION

HISTORY OF SEXUALITY

A DIY PERFORMANCE ABOUT SEX

 

In this queer and quirky performance, troublemakers and performance artists Andreas Constantinou and Annika B. Lewis shamelessly address the taboos and desires, the power and social grip that sex has over us all.

Wearing anything from, well… nothing to rabbit-, bear- and cuddly sex monster costumes, they take you on a wild ride through their own histories of sexuality; a living archive in a simple do-it-yourself style, that encourages you to take back the power over your body and sexuality.

Because sex sells. Sex rules.

It’s our modern-day battlefield!

Let’s regain territory!

Let’s talk about sex!

 

The show is performed in English


With and by performance artists:
Annika B. Lewis and Andreas Constantinou
Set, props and costumes: Åsa Lieberath and Jeppe Cohrt
Light design, tech and construction: Jeppe Cohrt
Dramaturgy: Anne Hübertz Brekne
Production management: Annika B. Lewis
Stage hand: Olivia Grenaa Petersen
Special guest appearance: Jakub Wieczorek
Videos: Andreas Constantinou
Photos: Åsa Lieberath, Andreas Constantinou, Anne Hübertz Brekne
PR and communication: Jakob D. A. Nicolaisen / J-DAN Kommunikation
Layout: Helge Dürrfeld

 

PRODUCED BY
Kassandra Production in collaboration with
Bora Bora – dance and visual theatre
The Genderhouse Festival
Teater FÅR302

 

ABOUT KASSANDRA PRODUCTION
Kassandra Production is an artist-driven platform for contemporary performing arts, in the intersection of dance, theater, artivism and performance art.

Kassandra Production works with a distinctive and uncompromising expression, characterized by challenging the concept of theater with untraditional and frontier-seeking productions.

Kassandra Production explores new performative spaces and have in addition to traditional theater venues, presented works in caravans, private apartments, trade fairs, abandoned factories, shops, in cars, in the media and on and with the Internet.

Kassandra Production works nationally and internationally and have over the years has toured, performed and cocreated projects in Denmark, Sweden, Norway, Iceland, Portugal, Germany, Italy, Latvia, Russia, Belgium, Finland, Greece and in the US. www.kassandra-production.dk