Køb billet

8.-11. Oktober 2020

Total International (Lokal)

Afstands-specifik performance (DK/CH). Gæstespil af Barkan/Haselbeck /Liebmann /Schlegel

For ikke så længe siden kunne man sige farvel til hinanden. Et farvel var et farvel – og en lille død. Alt hvad der var tilbage, var at vente på brevet, telegrammet eller telefonopkaldet. Nu er det blevet stort set umuligt at sige farvel. Alle er altid til stede digitalt. Den bedste måde at løse klimakrisen på, er i virkeligheden at blive hjemme og være turist i dit eget nabolag. Men hvordan kan man være sammen med dem, der er fysisk adspredte, hvis man vil undgå brug af online medier? 

 

“Total International (Lokal)” er en dans mellem venner, der aldrig har mødtes i et fysisk rum.

 

Forestillingen består af to aftener, der finder sted samtidigt i Danmark og Schweiz – og i konstant interaktion med hinanden. Alle kunstnerne er altid til stede, to af dem fysisk.

Baggrunden for projektet er et behov for at finde miljømæssigt forsvarlige former for internationalt samarbejde i relation til klimakrisen. Hvordan kan man ’danse den som er langt væk’ ind i sit eget nærvær – samtidigt med at publikum følger den samme forestilling både her og langvejs fra? Hvordan kan publikum mødes i et fælles forestillingsrum med 1500 kilometers afstand?

De miljømæssige vilkår i kunstnerisk arbejde omtales sjældent. Kunstnere flyver helt naturligt rundt til gæsteforestillinger og residencies. Det bør ændre sig! Hvordan kan internationalt producerende kunstnere komme ud af dilemmaet, at deres arbejdsmetoder ikke længere er miljømæssigt forsvarlige?

Medvirkende:

Andreas Liebmann (CH/DK), Boaz Barkan (DK), Meret Schlegel (CH), Kilian Haselbeck (CH)

Lysdesign og teknik: David Nicolas Abad

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Wilhelm Hansen Fonden, Stadt Zürich, Kanton Zürich, Ernst Göhner Stiftung.

 

TOTAL INTERNATIONAL (LOCAL)

Distance-specific performance (DK/CH)

ByBarkan/Haselbeck/Liebmann/Schlegel

 

Not so long ago you could say goodbye to each other. A goodbye was a goodbye and a little death. All that remained was waiting for the letter, the telegram, or the phone call. It became impossible to say goodbye. Digitally, everyone is always there. Actually, the best way to solve the climate crisis is to stay at home and become a tourist in the neighbourhood. But how are you together with those who are absent, if you do without the help of online means?
“Total International (Local)” is a dance between friends who have never met in a physical space.

 

The performance consists of two evenings taking place simultaneously in Denmark and Switzerland and constantly interacting with one another. All performers are always present, two of them physically.

 

The context of the work is the need to find ecological acceptable forms of international cooperation in relation to the climate crisis. How can you dance the absent into your own presence, in a way that the audience simultaneously follows the same performance here and far away? How can people from, a distance of 1500 kilometres, come together in a common performance space?

The ecological conditions of artistic work are rarely addressed. Artists naturally fly around to their guest performances and residencies. That must change! How can internationally producing artists get out of the dilemma, that their way of working is no longer ecologically justifiable?

WITH: 

Andreas Liebmann (CH/DK), Boaz Barkan (DK), Meret Schlegel (CH), Kilian Haselbeck (CH)

Light design and technics: David Nicolas Abad

Funded by Danish Arts Counsel, Wilhelm Hansen Foundation, Stadt Zürich, Kanton Zürich, Ernst Göhner Stiftung,