Open Call

Teater FÅR302 præsenterer gæstespil fra det frie felt og inviterer professionelle kunstnere til at ansøge om at spille på teatret i sæson 2024/25. 

 

DEADLINE 2. JANUAR 2024

 

Forestillingerne kan være urpremierer, genopsætninger eller en del af en turné. På besvarelsestidspunktet kan de befinde sig på alle udviklingsstadier fra koncept til færdige forestillinger. 

Vi lader os ikke afgrænse af bestemte genrer eller formater, men velkommer tværæstetiske samarbejder og koblinger til andre videns- og erfaringsfelter. Det være sig performance, teater, tekst, musik, dans/koreografi, video, installation, billedkunst, animation, lectures, dokumentar m.v.

 

VI ØNSKER ET MANGFOLDIGT REPERTOIRE OG SØGER VÆRKER, DER:  

Forestillingerne præsenteres på Teater FÅR302’s intimscene. Det er muligt at inddrage både scenerummet og foyeren (som er direkte forbundet med en trappe) for værker, der arbejder med flere rum.

Teater FÅR302 kan desuden ansøges om at være præsentationsplatform for projekter, der opføres i byrummet eller ikke-teaterrum i geografisk nærhed af teatret.

 

SÅDAN GØR DU 

Send en mail til teaterleder Katrina Schelin, katrina@faar302.dk 

Mailen skal indeholde: 

OBS: Alt materialet skal samles i én vedhæftet fil.

Vi kigger især på: 

DEADLINE
Ansøgninger indsendes senest den 2. januar 2024.
Alle ansøgere får svar 8. januar 2024. 

Note: Henvendelser vedr. andre spilleperioder end sæson 2024/25 behandles løbende. 

 

VILKÅR 

Teater FÅR302 ønsker at give plads til de frie grupper og deres mange forskellige bud på scenekunsten. En periode vil bestå af 1-4 uge(r) til opstilling/prøver og 1-3 efterfølgende spilleuge(r). 

Prisen for en opstillings/prøveuge er 6.500,- kr. ex moms og 15.500,- kr. ex moms pr. spilleuge.

Prisen indeholder:  

Teater FÅR302 er et egenproducerende teater, der modtager drift- og projektstøtte fra Statens Kunstfond.  Grundet begrænset driftsøkonomi kan teatret ikke co-producere med kontante tilskud til projekter, eller tilbyde gratis lokaleleje eller produktionsledelse.

Hvor tid og økonomi tillader det, varetager Teater FÅR302 gerne projektets regnskab, administration mm. Pris for administrationsopgaver kan gennemgås, hvis dette ønskes.

Produktionen står selv for PR og markedsføring af forestillingen. Teater FÅR302 kommunikerer forestillingen i teatrets egne medier og sparrer gerne om forestillingens markedsføringsstrategi. Teatret forbeholder sig retten til at redigere tekster og materialer til brug for teatrets hjemmeside, nyhedsmail og sociale medier.

 

Plantegning:
Salen er ca. 70 kvm inkl. publikumsopstilling til 46 personer. Se billede nedenfor for specifikke mål mm.