Besættelsens Fanger – Teater Gaius _11- foto Søren Meisner -s-3663