Besættelsens Fanger_6 – Teater Gaius – foto Søren Meisner -s-3133