Besættelsens Fanger_8 – Teater Gaius – foto Søren Meisner -s-3323