Ønskebarnet_Teater Får302_foto Søren Meisner_s-1903

Foto fra Ønskebarnet på Teater Får302. Foto: Søren Meisner På billedet: Charlotte Elizabeth Munksgaard

Foto fra Ønskebarnet på Teater Får302. Foto: Søren Meisner
På billedet: Charlotte Elizabeth Munksgaard