Restaurant Europa – Jacque Lauritsen – foto Søren Meisner -s-1635