Besættelsens Fanger_10 – Teater Gaius – foto Søren Meisner -s-3485